این بخش شامل:

1-موبایل و لوازم جانبی

2-انواع لوازم الکتریکی

3-کامپیوتر و قطعات

4-بیسیم و قطعات

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .